Sistem Wallet

Sistem Wallet Mocaz

Mocaz menyediakan 2 jenis wallet:

1. Main Wallet
2. AutocopyTrade Wallet


  • Keuntungan follower dikreditkan ke wallet ini secara terus selepas posisi ditutup pada 60% keuntungan yang diperolehi.
  • Keuntungan manager akan dikreditkan ke wallet ini secara terus selepas posisi ditutup pada 20% ratio perkongsian untung.
  • 5% dari semua keuntungan AutocopyTrade akan dikreditkan ke wallet ini selepas posisi ditutup, sebagai komisen.
  • Dana di dalam wallet ini boleh dipindahkan ke Main Wallet atas permintaan.