Lesen & Perundangan

Mocaz Financial Markets (MOCAZ) adalah syarikat berdaftar di St. Vincent and the Grenadines dengan nombor pendaftaran 23265 IBC 2016.

Semua dana pelanggan adalah terasing dari dana syarikat. Mocaz tidak akan menggunakan dana pelanggan untuk kepentingan syarikat. Keselamatan dana pelanggan adalah keutamaan kami. Jika syarikat yang berdaftar di St. Vincent and the Grenadines gagal untuk memenuhi obligasi kewangan, syarikat tersebut tidak akan dapat menggunakan dana pelanggan untuk membayar hutang syarikat. Dana tersebut hanya boleh digunakan untuk membayar pampasan kepada pelanggan yang telah mendeposit ke syarikat.

Kelebihan kepada pelanggan Mocaz Financial Markets


Mocaz perlu untuk:
  1. Mengekalkan kecairan modal yang mencukupi.
  2. Tidak melibatkan hutang syarikat menjadi sebahagian daripada modal tersebut.
  3. Membuat audit tahunan terhadap kewangan syarikat.

Dalam mematuhi syarat tersebut, Mocaz mengasingkan dana pelanggan di institusi kewangan yang bereputasi iaitu Euro Pacific Bank Limited, St. Vincent and the Grenadines.