Terma & Syarat Deposit Withdrawal

term condition deposit withdrawal mocaz

Masa bekerja Jabatan Kewangan Mocaz

24 jam 7 hari seminggu, bermaksud kami juga menerima withdrawal yang dibuat hujung minggu.

Tiada caj tersembunyi

Mocaz tidak mengenakan caj tersembunyi pada deposit atau withdrawal pelanggan. Namun begitu anda mungkin dikenakan caj oleh bank yang digunakan. Caj tersebut adalah diluar bidang kuasa kami.

Tidak menerima transaksi dari pihak ketiga

Mocaz tidak akan menerima apa-apa transaksi dari pihak ketiga. Semua dana yang dipindahkan dari akaun bank haruslah atas nama yang sama dengan nama pemilik akaun di Mocaz. Jika kami mendapati percanggahan, kami akan meminta maklumat tambahan dari anda untuk memastikan bahawa anda adalah pemilik akaun bank tersebut. Ini akan menyebabkan proses menjadi lambat dan kemungkinan dana tersebut akan dipulangkan semula.

Anti penggubahan wang haram

Ini adalah untuk menjaga keselamatan dana pelanggan bagi mengelakkan aktiviti haram seperti penggubahan wang dan sebagainya.